COLLECTIEF ONTSLAG BIJ GROUP F

Op 18/08/2020 heeft de directie van het schoonmaakbedrijf GROUP F besloten om over te gaan tot een collectief ontslag van zijn werknemers zonder de Wet Renault te respecteren.

Op dinsdag 25/08/2020 hebben de werknemers een 2e actiedag georganiseerd bij een andere cliënt, het hotel Adagio te Brussel (dit na de mobilisatie aan het hotel Pullman op 19/08/2020).

De werknemers houden eraan om waardig te blijven ten aanzien van de beslissing die werd genomen in schending van het Belgische overleg en maken van de gelegenheid gebruik om de steun van hun klanten voor hun eisen te prijzen: het respect van de werknemers en van de Wet Renault.

Verantwoorde mobilisatie loont altijd, het bedrijf GROUP F heeft gevraagd om de vakbondssecretarissen en de werknemersafgevaardigden te ontmoeten op donderdag 03/09/2020.

Wij houden jullie zeker op de hoogte.

De mobilisatie gaat door!

Het ABVV en het Gemeenschappelijk Vakbondsfront, in ondersteuning aan de mobilisatie van de werknemers, eisen de stopzetting van het collectief ontslag voordat er onderhandeld wordt. Als hier niet op ingegaan wordt, zullen er op regelmatige tijdstippen syndicale acties plaatsvinden vanaf volgende week tegen Group F…

Share on facebook
Share on twitter