RESPECT VOOR WERKNEMERS, OOK IN TIJDEN VAN CORONA!

Het keurslijf van 0,4% maakt loononderhandelingen onmogelijk. De loonwet van 1996 – verstrengd in 2017 – legt de evolutie van de lonen vast. Deze wet staat echter volledig haaks op de werkelijkheid!

Tegelijk azen werkgeversorganisaties op structurele hervormingen: meer flexibiliteit, minder loon, langer werken en minder sociale zekerheid.

Dat Covid-19 een impact heeft gehad op het economisch leven is een feit. Er zijn echter verschillen van sector tot sector en van bedrijf tot bedrijf. Net daarom willen wij een indicatieve marge zodanig dat we in vrijheid over de beste loonsverhogingen kunnen onderhandelen.

Investeringen én koopkracht zijn trouwens net essentieel voor een snel en structureel economisch herstel.

De Algemene Centrale ABVV en ACV bouw – industrie & energie (ACVBIE) eisen daarom:
  • een evenwichtig en eerlijk IPA.
  • het schrappen van de loonnorm en een substantiële verhoging van de lonen.
  • degelijke eindeloopbaanregelingen, o.a. via SWT en andere voorzieningen, collectieve arbeidsduurvermindering om jobs te redden.
  • werkbaar werk.
Om deze eisen kracht bij te zetten, roepen ACVBIE en de Algemene Centrale ABVV op tot acties in bedrijven op 12 februari 2021!

Werknemers verdienen respect!

Share on facebook
Share on twitter