Vrijdag 24 september – NATIONALE BETOGING: DE LOONNORMWET VERPLETTERT ONZE LONEN

De loonnormwet in oneerlijk, onrechtvaardig en onverantwoord. Als een wet niet werkt, moet die veranderen.

Het ABVV aanvaardt niet langer het keurslijf dat de loonnormwet (de zogenaamde wet van 1996), onze lonen oplegt.

Deze wet – en vooral na de wijziging in 2017 door de regering-Michel – verhindert de vakbonden te onderhandelen over een eerlijke verloning voor de werknemers. Anderzijds worden dividenden niet aan banden gelegd aangezien het befaamde art. 14 van die wet, niet wordt toegepast (meer over art. 14 kan je hier terugvinden). In 2021 liet deze loonnormwet nog duidelijk zien dat er geen rekening wordt gehouden met de realiteit door een loonnorm op te leggen van amper 0,4%. Het ABVV weigerde van in het begin om dit te aanvaarden.

De lonen moeten dus opnieuw kunnen verhogen. Meer onderhandelingsruimte voor opslag is broodnodig. Bovendien bevriest deze wet als het ware de lonen, beperkt daardoor de fiscale- en parafiscale inkomsten en ontzegt onze sociale zekerheid en openbare diensten de middelen die zij zo nodig hebben.

Om de toekomst van het loonoverleg veilig te stellen, eist het ABVV dat de regering de loonnormwet grondig hervormt.

Als de loonnormwet niet wordt gewijzigd in het voordeel van de werknemers, kan er geen sprake meer zijn van een Interprofessioneel Akkoord (IPA), noch sociale vrede.

Daarom organiseert het ABVV een nationale betoging!
WANNEER? Vrijdag 24 september
WAAR? Station Brussel-Noord
HOE LAAT? Afspraak om 10 uur 30 – vertrek: 11uur

KOM MEE BETOGEN, 
VERANDER DE WET IN HET VOORDEEL VAN DE WERKNEMERS!
Share on facebook
Share on twitter

12/02/2021 – Actie voor het IPA

Om een evenwichtig IPA de naam waardig te eisen, hebben deze morgen enkele militanten van FGTB Bruxelles-ABVV Brussel verzameld voor de deuren van het station Brussel Centraal.

 

Wat eisen wij?

  • Geen opgelegde maar een indicatieve loonnorm;
  • Een minimumloon van €14/u of €2.300/maand;
  • Betere eindeloopbanen
  • Sociale uitkeringen in lijn met de evolutie van onafhankelijk onderhandelde loonakkoorden
0,4% loonsverhoging voor de werknemers : ONAANVAARDBAAR!

Acties van 12/02/2021 bij Securitas, G4S Secure Solutions en Brink’s.

Share on facebook
Share on twitter

RESPECT VOOR WERKNEMERS, OOK IN TIJDEN VAN CORONA!

Het keurslijf van 0,4% maakt loononderhandelingen onmogelijk. De loonwet van 1996 – verstrengd in 2017 – legt de evolutie van de lonen vast. Deze wet staat echter volledig haaks op de werkelijkheid!

Tegelijk azen werkgeversorganisaties op structurele hervormingen: meer flexibiliteit, minder loon, langer werken en minder sociale zekerheid.

Dat Covid-19 een impact heeft gehad op het economisch leven is een feit. Er zijn echter verschillen van sector tot sector en van bedrijf tot bedrijf. Net daarom willen wij een indicatieve marge zodanig dat we in vrijheid over de beste loonsverhogingen kunnen onderhandelen.

Investeringen én koopkracht zijn trouwens net essentieel voor een snel en structureel economisch herstel.

De Algemene Centrale ABVV en ACV bouw – industrie & energie (ACVBIE) eisen daarom:
  • een evenwichtig en eerlijk IPA.
  • het schrappen van de loonnorm en een substantiële verhoging van de lonen.
  • degelijke eindeloopbaanregelingen, o.a. via SWT en andere voorzieningen, collectieve arbeidsduurvermindering om jobs te redden.
  • werkbaar werk.
Om deze eisen kracht bij te zetten, roepen ACVBIE en de Algemene Centrale ABVV op tot acties in bedrijven op 12 februari 2021!

Werknemers verdienen respect!

Share on facebook
Share on twitter