Schrijf je nu in!

Waarom lid worden?

Onze individuele diensten naar de leden toe

Opdat onze leden zich niet te ver zouden moeten verplaatsen, hebben wij, naast onze twee hoofdburelen te Brussel en te Leuven, meerdere burelen in het grondgebied van Brussel-Vlaams Brabant ter beschikking, met name te Halle, Diest, Aarschot, Liedekerke, Vilvoorde en Tienen. Wij bieden daarnaast ook zitdagen aan te Asse en Tollembeek.
 
Onze dienst financiële verrichtingen houdt zich bezig met het beheer van de leden, het betalen van sociale voordelen, van eindejaarspremies die uitgegeven worden door de fondsen van diverse sectoren, van sectorale syndicale premies en van premies op bedrijfsvlak, het aansluiten van nieuwe leden en het muteren van leden.
Wij voeren GEEN betalingen uit van werkloosheidsuitkeringen.

 

Onze juridische dienst houdt zich bezig met uw vragen en geschillen met betrekking tot de sociale materies zoals het arbeidsrecht (contracten, lonen, sectorale voordelen, uitzendarbeid, falingen, enz…), het sociale zekerheidsrecht(werkloosheid, arbeidsongevallen, beroepsziekten, ziekte, kinderbijslag, enz).
 
De Juridische Dienst helpt eveneens met het invullen van uw jaarlijkse belastingsaangifte.
 
Onze dienst Arbeidsrechtbank : ingeval het dossier niet kon opgelost worden via een minnelijke schikking, hetzij na tussenkomst van de juridische dienst of van de syndicale afgevaardigden en de bestendigen, worden onze aangeslotenen gratis vertegenwoordigd bij de Arbeidsrechtbank en het Arbeidshof. Onze medewerkers van de dienst Rechtbank ontvangen de leden graag na afspraak.
 
Onze Centrale  biedt eveneens een bevoorrechte toegang (-25%) tot de Vakantiecentra FLOREAL.
Share on facebook
Share on twitter