De Algemene Centrale Brussel - Vlaams Brabant

Voor meer loon, want alles is te duur!
Zet de politiek onder druk, teken de petitie tegen de loonwet.
Teken hier!
Eindelijk is het zo ver!
Naar aanleiding van de beslissing van de veiligheidsraad, gisteren mogen wij terug open vanaf 8/2/2021.
Lees meer
Tijdelijk werkloos
Regel je uitkering tijdelijke werkloosheid van thuis
Start je aanvraag
Vakantie in eigen land?
Floreal Holidays staat klaar om je te ontvangen!
Boek nu!
Previous
Next

Informatie

Fight for €14 - Waardig loon!

Bijna de helft van de Belgische werknemers bevindt zich in een benarde situatie of komt amper rond. We zochten naar een effectieve oplossing om hun lot te verbeteren, en we hebben die gevonden: het minimumloon verhogen tot €14/uur! Teken onze petitie voor een minimumuurloon van €14: www.fightfor14.be

Wie zijn wij?

Het A.B.V.V. (Algemeen Belgisch Vakverbond) is samengesteld uit meerdere beroepscentrales die in België de werknemers vertegenwoordigen, alsook de personen die sociale vergoedingen ontvangen.
Momenteel is het ABVV samengesteld uit de volgende Centrales : de ACOD (de Algemene Centrale der Openbare Diensten), de Metaalcentrale, de Centrale Voeding-Horeca-Diensten, de BTB (transport), de BBTK en De Algemene Centrale.
Onze vakbond, het ABVV, is zowel op federaal vlak werkzaam als op vlak van de regionale afdelingen.
Dit geldt ook voor De Algemene Centrale. Wij zijn de afdeling Brussel-Vlaams Brabant van De Algemene Centrale – ABVV.
De Algemene Centrale vertegenwoordigt de werknemers van de diverse sectoren zoals de Bouwsector, de Scheikunde, de Nijverheid (hout, papier, leder, glas, beton, petroleum, textiel, terugwinning, …), de beschutte werkplaatsen, maar ook de dienstensectoren (dienstencheques, schoonmaak, bewaking, uitzendarbeid, kappers en schoonheidszorgen, fitness,…).

Wat doen wij?

De Algemene Centrale verdedigt de individuele en collectieve belangen van de werknemers die onder deze verschillende sectoren ressorteren. Zij werkt aan de verbetering van de arbeidsvoorwaarden en de lonen. Zij besteedt een bijzondere aandacht aan de gezondheid en de veiligheid op het werk. Zij ijvert voor waardig werk en een job voor iedereen.
Via het sociaal overleg onderhandelt zij met de werkgevers en informeert haar leden en de publieke opinie. Er worden tevens syndicale acties gevoerd, opdat haar eisen gehoord zouden worden.
De Algemene Centrale vierde haar 100-jarig bestaan in 2009. Herdenkingen, een tentoonstelling en een boek vierden deze gebeurtenis.
Sinds het midden van de 19de eeuw is haar geschiedenis en haar strijd, mede door de industrialisering, begonnen.
Door zich collectief te organiseren in mutualiteiten en later in vakbonden, hebben de werknemers economische, sociale en politieke rechten bekomen, die ons vandaag de dag evident lijken, zoals het universeel stemrecht, het stakingsrecht, het betaald verlof, de achturige werkdag, de sectorale minimumlonen, een indexeringssysteem van de lonen, de sociale zekerheid (werkloosheid, pensioen, ziekte, kinderbijslag, … ).

 

Onze Centrale is onlosmakelijk verbonden met deze rechten, waarvoor er hard geijverd werd en die ervoor gezorgd hebben dat er een beetje meer sociale rechtvaardigheid heerst.
Dankzij haar goede historische basis kan De Algemene Centrale zich doelbewust op de toekomst richten. 
Zij gaat de nieuwe uitdagingen van de 21e eeuw aan waar er in een groot aantal sectoren en jobs een doorgedreven digitalisering doorgevoerd werd, waar er precaire en atypische jobs bestaan en waar men zich voortdurend moet aanpassen. 
Zij richt haar blik ook verder op de wereld en op Europa via uitwisselingen en samenwerking met vakbonden in het Europese continent en de landen uit het zuiden.
De Algemene Centrale telt meer dan 430.000 leden en sinds 1 januari 2019 kwamen ook de bedienden van deze sectoren ons vervoegen. 
Onder deze leden worden een 10.000-tal actieve militanten gekozen, waaronder de syndicale afgevaardigden en de leden van de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk. Met nagenoeg 50.000 leden en meer dan 1.000 militanten en syndicale afgevaardigden, is onze afdeling de belangrijkste van De Algemene Centrale.

 

Het beheer verloopt volgens een democratisch systeem
De  leden verkiezen hun syndicale afgevaardigden via de Sociale Verkiezingen, dewelke op hun beurt de syndicale secretarissen verkiezen, het Uitvoerend Bestuur van de afdeling en de leidende instanties van het ABVV. 
De voornaamste beslissingen worden genomen door raadpleging van de vakbondsafvaardiging en de werknemers op het vlak van de onderneming, de Vakcommissies,  het Uitvoerend Bestuur en de vakcongressen. 
In deze instanties worden de standpunten bepaald m.b.t. de sociale kwesties, het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomsten, zowel op sectoraal als op ondernemingsvlak, of in geval van conflicten.
Share on facebook
Share on twitter

Nog geen lid bij de Algemene Centrale?